Urząd Miasta Sławkowa
Search:
Zarządzenia Kierownika MOPS w Sławkowie
» ZARZĄDZENIA ROK 2012
» Zarządzenia finansowe Kierownika MOPS w Sławkowie ROK 2012
» Zarządzenia finansowe Kierownika MOPS w Sławkowie ROK 2011
» Zarządzenia finansowe Kierownika MOPS w Sławkowie ROK 2010
Załącznik Nr 3
2012-02-10 13:58:39(69 KB)More...
Załącznik nr 1 i nr 2
2012-02-10 13:58:20(81 KB)More...
Zarządzenie Kierownika MOPS z dn. 04.01.2012 r. w sprawie: dofinansowania do kosztów przejazdu w postaci biletu autobusowego dla opiekunek domowych i pracowników socjalnych
2012-02-10 13:59:06(26 KB)More...
Zarządzenie Nr 4/95 Kierownika MOPS z dn. 18.11.1995 w sprawie wysokości zasiłku chorobowego.
2009-06-05 12:34:48(35 KB)More...
Zarzadzenie Nr 1/99 Kierownika MOPS z dn. 15.02.1999 w sprawie regulaminu wynagrodzeń pracowników MOPS w Sławkowie.
-uchylone-
2009-06-05 12:25:12(532 KB)More...
Zarządzenie Nr 12/2004 Kierownika MOPS z dn. 20.12.2004 w sprawie utworzenia funduszu nagród w ramach posiadanych oszczędności.
2009-06-05 12:23:17(31 KB)More...
Zarządzenie Nr 2/2006 Kierownika MOPS z dn. 08.06.2006 w sprawie utworzenia funduszu nagród oraz funduszu premiowego w ramach posiadanych oszczędności.
2009-06-05 12:21:25(32 KB)More...
Zarzadzenie Nr 4/2009 Kierownika MOPS z dn. 20.01.2009 r. w sprawie zmian do regulaminu wynagradzania MOPS w Sławkowie.
-uchylone-
2009-06-05 12:19:40(62 KB)More...
Zarządzenie Nr 4/2000 Kierownika MOPS z dn. 01.08.2000 w sprawie zakładowego regulaminu premiowania pracowników MOPS.
-uchylone-
2009-06-05 12:17:41(32 KB)More...
Zarządzenie Nr 14/2003 Kierownika MOPS z dn. 13.10.2003 w sprawie zmiany w zakładowym regulaminie premiowym pracowników MOPS w Slawkowie. (2009-06-05 12:16:15)
-uchylone- More...
Zarządzenie Nr 7/2004 Kierownika MOPS z dn. 30.06.2004 w sprawie zmian w zakładowym regulaminie premiowym pracowników MOPS w Sławkowie.
-uchylone-
2009-06-05 11:45:12(11 KB)More...
Zarządzenie Nr 9/2004 Kierownika MOPS z dn. 30.09.2004 w sprawie określenia funduszu premiowego w 2004 roku.
-uchylone-
2009-06-05 11:30:24(13 KB)More...
Zarządzenie Nr 1/2008 Kierownika MOPS z dn. 02.01.2008 w sprawie określenia funduszu premiowego dla pracowników MOPS w Sławkowie.
2009-06-05 11:27:29(10 KB)More...
Zarządzenie Nr 1/2001 Kierownika MOPS z dn. 01.12.2001 r. w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok dla pracowników MOPS zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
2009-06-05 09:30:45(128 KB)More...
Zarządzenie Nr 6/2004 Kierownika MOPS z dn. 28.06.2004 w sprawie powołania zespołu powypadkowego.
2009-06-05 09:27:56(27 KB)More...
Zarządzenie Nr 7/2006 Kierownika MOPS z dn. 31.12.2006 w sprawie prowadzenia szkolenia wstępnego na stanowiskach pracy w dziedzinie BHP (instruktażu stanowiskowego).
2009-06-05 09:24:37(293 KB)More...
Zarządzenie Nr 9a/2007 Kierownika MOPS z dn. 07.05.2007r. w sprawie przyjęcia regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników MOPS w Sławkowie.
-uchylone-
2009-06-05 09:21:01(1024 KB)More...
Zarządzenie Nr 2/2009 Kierownika MOPS z dn. 20.01.2009 r.
w sprawie sposobu oceniania i dokumentowania ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą na poszczególnych stanowiskach pracy występujących w MOPS oraz o sposobie informowania pracowników o tym ryzyku.
2009-06-05 09:13:29(27 KB)More...
Zarządzenie Nr 3/2009 Kierownika MOPS z dn. 20.01.2009 r. w sprawie opracowywania i udostępniania pracownikom instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy.
2009-06-05 09:08:56(56 KB)More...
Zarządzenie Nr 1/2009 Kierownika MOPS z dn. 02.01.2009 r. w sprawie ustalenia stawkiżywieniowej dla Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny filia w Sławkowie przy ul. Browarnej 55.
2009-06-05 09:05:23(35 KB)More...
Zarządzenie Nr 11/2008 Kierownika MOPs z dn. 07.11.2008 w sprawie zmian do Regulaminu udzielania zamówień publicznych.
2009-06-05 09:01:58(74 KB)More...
Zarządzenie Nr 4/2003 Kierownika MOPS z dn. 02.04.2003 w sprawie wprowadzenia do stosowania regulaminu organizacyjnego MOPS w Sławkowie.
-uchylone-
2009-06-05 08:55:46(379 KB)More...
Zarządzenie Nr 8/2004 Kierownika MOPS z dn. 30.06.2004 r. w sprawie zmian do regulaminu organizacyjnego MOPS w Sławkowie.
-uchylone-
2009-06-05 08:54:23(174 KB)More...
Zarządzenie Nr 5/2005 Kierownika MOPS w Sławkowie z dn. 01.07.2005 r. w sprawie zmian do regulaminu organizacyjnego MOPS w Sławkowie.
-uchylone-
2009-06-05 08:50:07(256 KB)More...
Zarządzenie Nr 10a/2006 Kierownika MOPS z dn. 10.01.2006 r. w sprawie zmian do regulaminu organizacyjnego MOPS w Sławkowie.
-uchylone-
2009-06-05 08:47:26(64 KB)More...
Zarządzenie Nr 4/2006 Kierownika MOPS z dn. 01.12.2006 w sprawie zmian do regulaminu organizacyjnego MOPS w Sławkowie.
-uchylone-
2009-06-05 08:44:13(38 KB)More...
Zarządzenie Nr 7/2007 Kierownika MOPS z dn.01.03.2007 w sprawie zmian do regulaminu organizacyjnego MOPS w Sławkowie.
-uchylone-
2009-06-05 08:40:52(66 KB)More...
Zarządzenie Nr 14/2008 Kierownika MOPS z dn. 30.12.2008 r. w sprawie zmian do regulaminu organizacyjnego MOPS w Sławkowie.
-uchylone-
2009-06-05 08:33:42(148 KB)More...
Zarządzenie Nr 2/2008 Kierownika MOPS z dnia 02.01.2008 w sprawie przyjęcia dokumentu "Polityka rachunkowości dla MOPS w Sławkowie".
-uchylone-
2009-06-02 10:47:20(329 KB)More...
Zarządzenie Nr 4/2008 Kierownika MOPS z dnia 15.04.2008 w sprawie zmian do dokumentu "Polityka rachunkowości dla MOPS w Sławkowie"
-uchylone-
2009-06-02 10:44:02(204 KB)More...
Zarządzenie Nr 10/2008 Kierownika MOPS z dnia 01.10.2008 w sprawie zmian do dokumentu "Polityka rachunkowości dla MOPS w Sławkowie" dot. załącznika nr 9.
-uchylone-
2009-06-02 10:21:33(133 KB)More...
Zarządzenie Nr 5/2009 Kierownika MOPS z dnia 06.02.2009 w sprawie zmian do dokumentu "Polityka rachunkowości dla MOPS w Sławkowie"
-uchylone-
2009-06-02 10:16:02(169 KB)More...
Zarzadzenie Nr 18/2003 kierownika MOPS z dnia 02.12.2003 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
2009-06-01 14:06:08(13 KB)More...
Zarządzenie Kierownika MOPS Nr 3/2004 z dnia 30.03.2004 w sprawie inwentaryzacji.
2009-06-01 13:58:06(14 KB)More...
Zarządzenie Nr 11/2004 Kierownika MOPS z dnia 13.12.2004 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
2009-06-01 13:54:30(19 KB)More...
Zarządzenie Nr 2/2005 Kierownika MOPS z dnia 10.01.2005 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji droga spisu z natury pozostałych środków trwałych.
2009-06-01 13:51:54(15 KB)More...
Zarządzenie Nr 7/2005 Kierownika MOPS z dnia 15.11.2005 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pozostałych środków trwałych o wartości ponizej 3 500.

2009-06-01 13:50:08(17 KB)More...
Zarzadzenie Nr 4A/2006 Kierownika MOPS z dnia 01.12.2006 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury.
2009-06-01 13:47:39(18 KB)More...
Zarządzenie Nr 2/2007 Kierownika MOPS z dnia 20.01.2007 w sprawie przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji.
2009-06-01 13:44:27(9 KB)More...
Zarządzenie Nr 1A/2008 Kierownika MOPS z dnia 02.01.2008 w sprawie przyjęcia instrukcji inwentaryzacyjnej.
2009-06-01 13:42:12(340 KB)More...
Zarządzenie Nr 13/2008 Kierownika MOPS z dnia 15.12.2008 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
2009-06-01 13:38:43(14 KB)More...
Zarządzenie Nr 1 Kierownika MOPS z dnia 16.12.2002 w sprawie zmiany ewidencji pozostałych środków trwałych w użytkowaniu.
-uchylone-
2009-06-01 13:36:42(20 KB)More...
zarządzenie Nr 2/2003 Kierownika MOPS z dnia 02.04.2003 w sprawie wprowadzenia stawek amortyzacyjnych.
2009-06-01 13:34:38(14 KB)More...
Zarządzenie Nr 3/2005 Kierownika MOPS z dnia 17.01.2005 w sprawie powołania komisji likwidacyjnej.
2009-06-01 13:31:43(11 KB)More...
Zarządzenie Nr 6/2009 Kierownika MOPS z dnia 07.02.2009 w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej
2009-06-01 15:21:34(122 KB)More...
Zarządzenie Kierownika MOPS Nr 16/2003 z dnia 31.10.2003 w sprawie wyznaczenia terenu działania dalej zwanych "rejonami" dla pracowników socjalnych.
-uchylone-
2009-06-01 13:26:23(39 KB)More...
Zarządzenie Nr 1 Kierownika MOPS z dnia 02.01.2004 w sprawie dokumentowania pracy w terenie dalej zwanych "rejonami" przez pracowników socjalnych.
-uchylone-
2009-06-01 13:22:18(17 KB)More...
Aneks Nr 1 z dnia 31.12.2007 do Zarządzenia Nr 16/2003 Kierownika MOPS w sprawie wyznaczenia terenu działania dalej zwanych "rejonami" dla pracowników socjalnych.
-uchylone-
2009-06-01 13:20:01(35 KB)More...
Zarządzenie Nr 11/2003 Kierownika MOPS z dnia 01.08.2003 w sprawie dofinansowania do kosztów przejazdu w postaci biletu autobusowego dla opiekunek domowych i pracowników socjalnych.
2009-06-01 13:17:10(33 KB)More...
Aneks do Zarzadzenia Nr 11/2003 wydanego dnia 01.08.2003 z dnia 16.02.2005.
-uchylone-
2009-06-01 13:14:16(13 KB)More...
Zarządzenie Nr 6/2008 Kierownika MOPS z dnia 15.05.2008 w sprawie wprowadzenia dokumentu pn. Regulamin uczestnictwa w projekcie dla miasta Sławkowa "Uwierzyć w siebie".
2009-06-01 12:50:41(147 KB)More...
Zarządzenie Nr 7/2008 Kierownika MOPS z dnia 15.05.2008 w sprawie zmian do dokumentu "Polityka rachunkowości dla MOPS w Sławkowie"
dotyczące prowadzenia ewidencji wydatków kwalifikowanych projektu systemowego dla miasta Sławkowa "Uwierzyć w siebie". -uchylone-
2009-06-01 12:47:23(1339 KB)More...
Zarządzenie Nr 9/2008 Kierownika MOPS z dnia 15.09.2008 w sprawie wprowadzenia zasad/procedur rekrutacji do projektu systemowego dla miasta Sławkowa pn. "Uwierzyć w siebie".
2009-06-16 09:37:35(129 KB)More...
Zarządzenie Nr 10/2007 Kierownika MOPS z dnia 30.12.2007 w sprawie wprowadzenia Regulaminu określajacego szczegółowe zasady rekrutacji na wolne stanowiska w MOPS w Sławkowie.
2009-06-01 12:31:39(303 KB)More...
Zarządzenie Nr 5/2008 Kierownika MOPS w Sławkowie z dnia 18.04.2008 r.
-uchylone-
2009-06-01 12:28:12(40 KB)More...
Zarządzenie Nr 8/2008 Kierownika MOPS w Sławkowie z dnia 23.07.2008 r. powołujące skład komisji konkursowej do przeprowadzania rekrutacji.
2009-06-01 12:25:40(44 KB)More...
Zarządzenie Nr 7/2003 Kierownika MOPS z dnia 25.06.2003 w sprawie powierzenia pracownikom odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie MOPS w Sławkowie.
-uchylone-
2009-06-01 12:14:41(36 KB)More...
Zarządzenie Nr 9/2003 Kierownika MOPS w Sławkowie z dnia 07.07.2003 w sprawie ochrony danych osobowych.
2009-06-01 11:26:14(42 KB)More...
Zarządzenie Nr 13/2003 Kierownika MOPS w Sławkowie z dnia 13.10.2003 w sprawie wyznaczenia dnia 10.11.2003 dniem wolnym od pracy.
2009-06-01 11:11:23(26 KB)More...
Zarządzenie Nr 4/2004 Kierownika MOPS w Sławkowie z dnia 04.05.2004 w sprawie utworzenia komórki organizacyjnej do realizacji świadczeń rodzinnych.
2009-06-01 10:23:41(29 KB)More...
Zarządzenie Nr 10/2004 Kierownika MOPS w Sławkowie z dnia 06.12.2004 w sprawie wyznaczenia dnia 24 lub 31 grudnia 2004 dniem wolnym od pracy.
2009-06-01 10:19:36(52 KB)More...
Zarządzenie Nr 1/2005 Kierownika MOPS w Sławkowie z dnia 03.01.2005 w sprawie wyznaczenia dowolnego dnia stycznia 2005r. dniem wolnym od pracy.
2009-06-01 10:17:38(50 KB)More...
Zarządzenie Nr 4/2005 Kierownika MOPS w Sławkowie z dnia 07.04.2005 w sprawie ustalenia dnia wolnego.
2009-06-01 10:12:22(36 KB)More...
zarządzenie Nr 6/2005 Kierownika MOPS w Sławkowie z dnia 01.07.2005 w sprawie utworzenia komórki organizacyjnej do realizacji postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczki alimentacyjnej.
2009-06-01 10:09:59(46 KB)More...
Zarządzenie Nr 3/2006 Kierownika MOPS w Sławkowie z dnia 09.11.2006 r. w sprawie wyznaczenia dowolnego dnia w m-cu listopadzie 2006 r. dniem wolnym od pracy za dzień 11.11.2006.
2009-06-01 10:05:57(37 KB)More...
Zarządzenie Nr 5/2006 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie z dnia 02.12.2006 w sprawie powołania komisji do wyceny darowizny.
2009-05-29 08:44:01(33 KB)More...
Zarządzenie Nr 3/2007 Kierownika MOPS Sławków z dnia 20.01.2007 w sprawie organizacji przyjmowania, ewidencjonowania oraz załatwiania skarg i wniosków w MOPS w Sławkowie.
2009-05-29 08:34:03(172 KB)More...
Zarządzenie Nr 7/2009 Kierownika MOPS Sławków z dnia 7 luty 2009 w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy MOPS w Sławkowie
2009-09-29 09:45:57(1008 KB)More...
Zarzadzenie Nr 8/2009 Kierownika MOPS z dnia 31.03.2009 w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służę w MOPS w Sławkowie.
2009-06-01 15:04:30(527 KB)More...
Zarządzenie Nr 9/2009 Kierownika MOPS z dnia 30.04.2009 w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w MOPS
2009-09-29 11:04:32(247 KB)More...
Zarządzenie Nr 10/2009 Kierownika MOPS z dnia 30.04.2009 w sprawie wprowadzenia regul. dot. powołania zespołu ds. realizacji projektu systemowego realizowanego dla miasta Sławkowa "Uwierzyć w Siebie"
-uchylone-
2009-09-29 11:13:53(49 KB)More...
Zarządzenie Nr 11/2009 Kierownika MOPS z dnia 25.05.2009 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/2009
2009-09-29 11:41:41(46 KB)More...
Zarządzenie Nr 12/2009 Kierownika MOPS z dn. 25.05.2009 w sprawie ewidencji i sporządzenia sprawozdań Rb-WS w sprawie wydatków strukturalnych ponoszonych przez MOPS w Sławkowie
2009-09-30 11:42:12(77 KB)More...
Zarządzenie Nr 13/2009 Kierownika MOPS z dn. 01.06.2009 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Centrum Wolontariatu MOPS w Sławkowie
2009-09-30 11:48:17(140 KB)More...
Zarządzenie Nr 14/09 Kierownika MOPS z dn. 05.06.2009 w sprawie wyznaczenia terenu działania dalej zwanych "rejonami" dla pracowników socjalnych
2009-09-30 11:58:28(165 KB)More...
Zarządzenie Nr 15/2009 Kierownika MOPS z dn. 05.06.2009 w sprawie sposobu oceniania i dokumentowania ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą na poszczególnych stanowiskach pracy w MOPS
2009-09-30 12:05:54(40 KB)More...
Zarządzenie Nr 16/2009 Kierownika MOPS z dn. 10.06.2009 w sprawie przyjęcia regulaminu przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników MOPS w Sławkowie
2009-10-02 09:59:15(398 KB)More...
Zarządzenie Nr 17/2009 Kierownika MOPS z dn. 17.06.2009 w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w MOPS w Sławkowie
2009-10-02 10:03:59(438 KB)More...
Zarządzenie Nr 18/2009 Kierownika MOPS z dn. 19.06.2009 w sprawie ustalenia stawki żywieniowej dla Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny - filia w Sławkowie przy ul. Browarnej 55
-uchylone-
2009-10-02 10:08:43(24 KB)More...
Zarządzenie Nr 19/2009 Kierownika MOPS z dn. 01.06.2009 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Centrum Wolontariatu w MOPS w Sławkowie
2009-10-06 11:31:45(652 KB)More...
Zarządzenie Nr 20/2009 Kierownika MOPS z dn. 22.06.2009 w sprawie ustalenia procedur postępowania do realizacji zadania pn. udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
2009-10-02 10:15:21(175 KB)More...
Zarządzenie Nr 22/2009 Kierownika MOPS z dn. 03.08.2009 w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w miesiącu sierpniu 2009 roku
2009-10-06 11:36:10(179 KB)More...
Zarządzenie Nr 23/2009 Kierownika MOPS z dn. 09.09.2009 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej
2009-10-02 10:18:04(37 KB)More...
Zarządzenie Nr 24/2009 Kierownika MOPS z dn. 14.09.2009 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej
2009-10-02 10:22:19(38 KB)More...
Zarządzenie Nr 30/2009 Kierownika MOPS z dnia 12.11.2009 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w MOPS w Sławkowie
2010-01-22 13:42:44(423 KB)More...
Zarządzenie Nr 33/2009 Kierownika MOPS z dnia 14.12.2009 w sprawie powołania dodatkowego członka do Komisji Konkursowej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w MOPS w Sławkowie.
2010-01-22 13:46:32(29 KB)More...
Zarządzenie Nr 34/2009 Kierownika MOPS w Sławkowie z dn. 31.12.2009 w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych do 14000 Euro
2011-02-17 13:54:53(249 KB)More...
Zarządzenie Nr 35/2009 Kierownika MOPS w Sławkowie z dn. 31 grudnia 2009 r w sprawie stosowania instrukcji kancelaryjnej w MOPS w Sławkowie
2009-12-31(264 KB)More...
Zarządzenie Nr 1/2010 Kierownika MOPS z dn. 04.01.2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Sławkowie.
-uchylone-
2010-03-05 08:37:48(644 KB)More...
Zarządzenie Nr 2/2010 Kierownika MOPS z dn. 01.02.2010 r. w sprawie wprowadzenia zmain do Regulaminu Pracy Pracowników MOPS w Sławkowie.
2010-03-05 08:39:51(62 KB)More...
Zarządzenie Nr 3/2010 Kierownika MOPS z dn. 01.02.2010 r. w sprawie zmian do dokumentu "Polityka rachunkowości dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie"
-uchylone-
2010-03-05 08:46:35(22 KB)More...
Zarządzenie Nr 5/2010 Kierownika MOPS z dn. 05.02.2010 r. w sprawie wyznaczenia terenu działania dalej zwanych "rejonami" dla pracowników socjalnych.
2010-03-05 08:49:07(68 KB)More...
Zarządzenie nr 6/2010 Kierownika MOPS z dn. 15.02.2010 r. w sprawie zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie.
2010-03-05 08:52:46(225 KB)More...
Zarządzenie Nr 7/2010 Kierownika MOPS z dn. 01.03.2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego tę służbę przygotowawczą w MOPS w Sławkowie.
2010-03-05 08:56:50(31 KB)More...
Zarządzenie Nr 9/2010 Kierownika MOPS w Sławkowie z dn. 01.03.2010 r. w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji projektu systemowego realizowanego dla miasta Sławkowa pn. "Uwierzyć w Siebie"
2010-05-10 09:26:32(23 KB)More...
Zarządzenie Nr 10/2010 Kierownika MOPS w Sławkowie z dn. 01.04.2010 r. w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 9/2010
2010-05-10 09:28:32(17 KB)More...
Zarządzenie Nr 11/2010 Kierownika MOPS w Sławkowie z dn. 26.04.2010 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w miesiącu maju 2010 r.
2010-05-10 09:31:22(13 KB)More...
Zarządzenie Nr 12/2010 Kierownika MOPS w Sławkowie z dn. 04.05.2010 r. w sprawie ustalenia stawki żywieniowejdla Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny filia w Sławkowie przy ul. Browarnej 55
2010-05-10 09:34:24(16 KB)More...
Zarządzenie Nr 13 /2010 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.10.2011 rok
w sprawie: powołania Komisji Socjalnej do Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławkowie.
2012-08-24 09:35:31(25 KB)More...
Zarzadzenie Nr 14/2010 Kierownika MOPS w Sławkowie z dn. 04.05.2010 r. w sprawie wprowadzenia dokumentu "Polityka rachunkowości dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie.
-uchylone-
2010-05-10 09:40:58(14 KB)More...
Zarządzenie Nr 15/2010 Kierownika MOPS w Sławkowie z dn. 07.05.2010 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do naboru na stanowisko psycholog ds. uzależnień od narkotyków w MOPS w Sławkowie
2010-05-10 09:44:11(13 KB)More...
Zarządzenie Nr 16/2010 Kierownika MOPS w Sławkowie z dn. 04.05.2010 r. w sprawie nadania "Kodeksu etyki pracowników MOPS w Sławkowie"
2010-05-17 08:35:10(625 KB)More...
Zarządzenie Nr 17/2010 Kierownika MOPS w Sławkowie w sprawie określenia sposobu przeprowadzenia kontroli zarządczej w MOPS w Sławkowie oraz zasad jej koordynacji.
2010-05-27 08:20:34(407 KB)More...
Zarządzenie Nr 18/2010 Kierownika MOPS w Sławkowie w sprawie sposobu oceniania i dokumentowania ryzyka zawodowego zw. z praca na stanowisku opiekun domowy w MOPS oraz sposobie informowania pracowników
2010-07-30 09:06:49(41 KB)More...
Zarządzenie Nr 19/2010 Kierownika MOPS w Sławkowie w sprawie sposobu oceniania i dokumentowania ryzyka zawodowego zw. z praca na stanowisku wolontariusza w MOPS oraz sposobie inform. wolontariuszy
2010-07-30 09:09:10(33 KB)More...
Zarządzenie Nr 20/2010 Kierownika MOPS w Sławkowie z dn. 09.06.2010 r.
w sprawie sposobu oceniania i dokumentowania ryzyka zawodowego związanego z praca w wolontariacie na poszczególnych stanowiskach pracy występujących  w MOPS oraz sposobie informowania pracowników o tym ryzyku.
2010-07-30 09:17:54(35 KB)More...
Zarządzenie Nr 21/2010 Kierownika MOPS w Sławkowie z dn. 14.06.2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego MOPS w Sławkowie
2010-07-30 09:21:02(1039 KB)More...
Zarządzenie Nr 22/2010 Kierownika MOPS w Sławkowie z dn. 02.07.2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Srodkami Zakładowego Funduszu Świdczeń Socjalnych w MOPS w Sławkowie
2010-07-30 09:28:00(558 KB)More...
Zarządzenie Nr 23/2010 Kierownika MOPS w Sławkowie z dn. 02.07.2010 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej do Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świdczeń Socjalnych w MOPS w Sławkowie
2010-07-30 09:36:07(48 KB)More...
Zarządzenie Nr 24/2010 Kierownika MOPS w Sławkowie z dn. 05.07.2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Świetlicy Środowiskowej prowadzonej przez MOPS w Sławkowie
2010-07-30 09:48:27(413 KB)More...
Zarządzenie Nr 25/2010 Kierownika MOPS w Sławkowie z dn. 05.07.2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktu Konsultacyjnego w Sławkowie
2010-07-30 09:50:52(133 KB)More...
Zarządzenie Nr 26/2010 Kierownika MOPS w Sławkowie z dn. 05.07.2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Ośrodka Pomocy Rodzinie w Sławkowie
2010-07-30 10:00:34(124 KB)More...
Zarządzenie Nr 27/2010 Kierownika MOPS w Sławkowie z dn. 05.07.2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wycieczek organizowanych przez MOPS dla dzieci i młodzieży 7 - 16 lat pozostających w mieście
2010-07-30 10:08:17(253 KB)More...
Zarządzenie Nr 28/2010 Kierownika MOPS w Sławkowie z dn. 05.07.2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do dokumentu Polityka Rachunkowości dla MOPS w Sławkowie

2010-07-30 10:12:10(2249 KB)More...
Zarządzenie Nr 29/2010 Kierownika MOPS w Sławkowie z dn. 14.07.2010 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do naboru na stanowisko wychowawcy w Świetlicy Środowiskowej
2010-07-30 10:19:01(291 KB)More...
Zarządzenie Nr 30/2010 Kierownika MOPS w Sławkowie z dn. 09.08.2010 w sprawie sposobu oceniania i dokumentowania ryzyka zawodowego związanego z pracą w wolontariacie w MOPS
2010-10-08 10:02:10(31 KB)More...
Zarządzenie Nr 31/2010 Kierownika MOPS w Sławkowie z dn. 10.08.2010 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w MOPS w Sławkowie
2010-10-08 10:10:46(40 KB)More...
Zarządzenie Nr 32/2010 Kierownika MOPS w Sławkowie z dn. 31.08.2010 w sprawie wprowadzenia zmian do dokum. "Polityka rachunkowości MOPS w Słąwkowie"
-uchylone-
2010-10-08 10:17:49(129 KB)More...
Zarządzenie Nr 33/2010 Kierownika MOPS w Sławkowie z dn. 04.09.2010 w sprawie powołania Komisji do naboru na stanowisko starszego referenta
2010-10-08 10:23:09(270 KB)More...
Zarządzenie Nr 34/2010 Kierownika MOPS w Sławkowie z dn. 01.09.2010 w sprawie godzin pracy MOPS w Sławkowie
2011-02-23 09:25:55(301 KB)More...
Zarządzenie Nr 35/2010 Kierownika MOPS w Sławkowie z dn. 09.09.2010 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej
2010-10-08 10:26:24(32 KB)More...
Zarządzenie Nr 38/2010 Kierownika MOPS w Sławkowie z dn. 06.10.2010 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w MOPS w Sławkowie
2010-10-08 10:30:59(40 KB)More...
Zarządzenie Nr 38A/2010 Kierownika MOPS w Sławkowie z dn. 15.11.2010 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
2010-12-06 15:20:18(695 KB)More...
Zarządzenie Nr 39/2010 Kierownika MOPS w Sławkowie z dn. 22.11.2010 w sprawie zabezpieczeń pomieszczeń biurowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławkowie
2010-12-06 15:23:11(1980 KB)More...
Zarządzenie Nr 40/2010 Kierownika MOPS w Sławkowie z dn. 25.11.2010 w sprawie zmian do Regulaminu Pracy Pracowników MOPS w Sławkowie
2010-12-06 15:25:32(260 KB)More...
Zarządzenie Nr 41/2010 Kierownika MOPS w Sławkowie z dn. 25.11.2010 w sprawie zmian do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Samorządowych zatrudnionych w MOPS w Sławkowie
2010-12-06 15:28:26(342 KB)More...
Zarządzenie Nr 42/2010 Kierownika MOPS w Sławkowie z dn. 30.11.2010 w sprawie wyznaczenia dnia 24 grudnia 2010 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników MOPS w Sławkowie
2010-12-06 15:31:11(250 KB)More...
Zarządzenie Nr 43/2010 Kierownika MOPS w Sławkowie z dn. 10.12.2010 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do naboru na stanowisko Informatyk
2011-02-23 09:28:59(259 KB)More...
Zarządzenie Nr 44/2010 Kierownika MOPS w Sławkowie z dn. 31.12.2010 r. w sprawie ustalenia zasad i procedur zarządzania ryzykiem
2011-02-21 11:14:32(292 KB)More...
Zarządzenie Nr 1/2011 Kierownika MOPS w Sławkowie z dn. 03.01.2011 r. w sprawie zmiany do zarządzenia w sprawie zabezpieczeń pomieszczeń biurowych w MOPS w Sławkowie
2011-02-23 09:33:35(314 KB)More...
Zarządzenie Nr 2/2011 Kierownika MOPS w Sławkowie z dn. 03.01.2011 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Pracowników MOPS w Sławkowie
2011-02-23 09:35:40(620 KB)More...
Zarządzenie Nr 3/2011 Kierownika MOPS w Sławkowie z dn. 03.01.2011
w sprawie ustalenia stawki żywieniowej dla Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny filia w Sławkowie przy ul. Browarnej 55 i świetlicy środowiskowej przy ul. Kościelnej 26
2011-02-23 09:39:13(351 KB)More...
Zarządzenie Nr 4/2011 Kierownika MOPS w Sławkowie z dn. 03.01.2011
w sprawie sposobu oceniania i dokumentowania ryzyka zawodowego związanego z pracą w wolontariacie na poszczególnych stanowiskach pracy występujących w MOPS oraz sposobie informowania pracowników o tym ryzyku
2011-02-23 09:43:28(291 KB)More...
Zarządzenie Nr 5/2011 Kierownika MOPS w Sławkowie z dn. 10.01.2011 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej
2011-02-23 09:46:21(252 KB)More...
Zarządzenie Nr 6/2011 Kierownika MOPS w Sławkowie z dn. 10.01.2011 w sprawie wprowadzenia zasad zapewniających bezstronność i obiektywizm działania w MOPS w Sławkowie
2011-02-23 09:49:12(680 KB)More...
Zarządzenie Nr 7/2011 Kierownika MOPS w Sławkowie z dn. 10.01.2011 r. w sprawie wprowadzenia dokumentu "Polityka rachunkowości dla MOPS w Sławkowie" w Sławkowie
2011-02-23 09:54:55(293 KB)More...
Zarządzenie Nr 8/2011 Kierownika MOPS w Sławkowie z dn. 21.03.2011 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wycieczek organizowanych przez MOPS dla dzieci i młodzieży
2011-07-26 13:34:25(309 KB)More...
Zarządzenie Nr 9/2011 Kierownika MOPS w Sławkowie z dn. 24.05.2011 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do naboru na stanowisko asystenta rodziny do projektu systemowego dla miasta Sławkowa pn.: "Uwierzyć w siebie"
2011-05-24 09:38:54(289 KB)More...
Zarządzenie Nr 10/2011 Kierownika MOPS w Sławkowie z dn. 12.05.2011 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 9/2008 Kierownika MOPS w Sławkowie z dn. 15.09.2008
2011-07-26 13:36:52(663 KB)More...
Zarządzenie Nr 11/2011 Kierownika MOPS w Sławkowie z dn. 12.05.2011
w sprawie ustalenia procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 14 euro przeprowadzonych na potrzeby projektu systemowego dla miasta Sławkowa pn. "Uwierzyć w Siebie"
2011-07-26 13:41:05(285 KB)More...