Kompetencje


Do zakresu działania i kompetencji Burmistrza Miasta Sławkowa w szczególności należy:

Do zakresu działania i kompetencji Burmistrza Miasta należy w szczególności:

 1. kierowanie bieżącymi sprawami miasta i kierowanie Urzędem Miasta,
 2. reprezentowanie miasta i jego urzędu na zewnątrz,
 3. przekładanie Radzie Miejskiej projektów uchwał,
 4. wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
 5. podejmowanie decyzji majątkowych dotyczących zwykłego zarządu mieniem miasta, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 6. podejmowanie innych decyzji należących do kompetencji urzędu,
 7. nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, współdziałanie z organami tej administracji,
 8. udzielanie pracownikom urzędu odpowiednich upoważnień i pełnomocnictw,
 9. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do kierowników jedno-stek organizacyjnych miasta (nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Miejskiej),
 10. zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracownikom urzędu,
 11. wyznaczanie rzecznika dyscyplinarnego spośród pracowników mianowanych,
 12. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami urzędu,
 13. ogłaszanie budżetu miasta,
 14. wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Miasta,
 15. wykonywanie zadań obronnych, a w szczególności:
  1. tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych planowania i realizacji zadań obronnych,
  2. koordynowanie planowania i realizacji zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych miasta wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz aktów wykonawczych,
 16. organizowanie akcji ratowniczych w przypadkach klęsk żywiołowych i katastrof,
 17. przedkładanie Wojewodzie uchwał Rady Miejskiej w odpowiednim terminie,
 18. składanie Radzie Miejskiej okresowych sprawozdań z realizacji zadań urzędu.
Informacja wytworzona przez:
Janusz Mróz , w dniu:  25‑06‑2008 10:42:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
LTC LTC
email: in@slawkow.pl tel.:508189185 fax: admin
, w dniu:  25‑06‑2008 10:42:00
Data ostatniej aktualizacji:
16‑08‑2011 15:30:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie