XXXVI sesja Rady Miejskiej z dnia 22 kwietnia 2005 r.


 • Uchwała XXXVI/241/05 w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2004 oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi miasta Sławkowa.
 • Uchwała XXXVI/242/05 w sprawie: ustalenia ustalonych przez MZWiK w Sławkowie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla miasta Sławkowa, obowiązujące od 01.05.2005 do 30.04.2006 roku.
 • Uchwała XXXVI/243/05 w sprawie: do opłat taryfowych odbiorców usług dostawy wody i odprowadzenia ścieków z terenu miasta Sławkowa.
 • Uchwała XXXVI/244/05 w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej mienie gminne, położonej w Sławkowie przy ulicy Podwalnej.
 • Uchwała XXXVI/245/05 w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej mienie gminne, położonej w Sławkowie przy ulicy Lisiej.
 • Uchwała XXXVI/246/05 w sprawie: przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sławkowa.
 • Uchwała XXXVI/247/05 w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
 • Uchwała XXXVI/248/05 w sprawie: zmiany w uchwale Nr XXXIV/234/05 dotyczącej ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom składników wynagrodzenia na rok 2005.
 • Uchwała XXXVI/249/05 w sprawie: wyrażania opinii do projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Prof. Emila Michałowskiego w Katowicach.
 • Uchwała XXXVI/250/05 w sprawie: zmian w uchwale Nr XXIX/197/04 dotyczącej przyjęcia "Miejskiego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" na 2005 rok.
 • Uchwała XXXVI/251/05 w sprawie: wystąpienia o zmianę urzędowych nazw części miasta Sławków.
 • Uchwała XXXVI/252/05 w sprawie: przystąpienia Gminy Miejskiej Sławków do współdziałania przy utworzeniu w Sławkowie parku przemysłowego pod nazwą "Europark Sławków".
 • Uchwała XXXVI/253/05 w sprawie: dokonania zmian w budżecie miasta Sławkowa na 2005 rok.
 • Uchwały, które nie są dostępne na niniejszej stronie znajdują się w Urzędzie Miasta Sławkowa przy ulicy Łosińkiej 1 pokój nr 14 oraz w Bibliotece Miejskiej w Sławkowie
Plik doc Uchwała Nr XXXVI/249/05
01‑07‑2008 13:47:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Uchwała Nr XXXVI/252/05
01‑07‑2008 13:47:28
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
21KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Uchwała Nr XXXVI/247/05
01‑07‑2008 13:47:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
78KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Uchwała Nr XXXVI/234/05
01‑07‑2008 13:46:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
74KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Uchwała Nr XXXVI/224/05
01‑07‑2008 13:46:10
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
62KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Uchwała Nr XXXVI/246/05
01‑07‑2008 13:45:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
107KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Jadwiga Porębska , w dniu:  01‑07‑2008 13:43:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
LTC LTC
email: in@slawkow.pl tel.:508189185 fax: admin
, w dniu:  01‑07‑2008 13:43:00
Data ostatniej aktualizacji:
16‑08‑2011 10:01:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie