Informacje podstawowe


W związku z zakończeniem procesu likwidacji Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, z dniem 1 stycznia 2020 roku zadania i obowiązki zlikwidowanego zakładu przejął Referat Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Urzędu Miasta w Sławkowie.

Do podstawowych zadań Referatu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej należą przede wszystkim kwestie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości płynnych.
Zgłoszenia dotyczące awarii sieci wodno - kanalizacyjnej, stanów wskazań wodomierzy oraz wywozu nieczystości płynnych należy przekazywać tak jak dotychczas pod nr tel. 32 293 14 20.
Wszelką korespondencję dotyczącą gospodarki wodno-kanalizacyjnej i spraw kierowanych dotychczas do MZWiK można dostarczać w następujący sposób:

  • składać w sekretariacie Urzędu Miasta Sławków, Rynek 1, lub
  • wysyłać pod adres: Urząd Miasta Sławków, 41-260 Sławków, Rynek 1, lub
  • wysyłać elektronicznie pod adres: um@slawkow.pl.

Bezpośrednie wpłaty gotówkowe za dostawę wody, odprowadzanie ścieków i odbiór nieczystości płynnych przyjmowane są w kasie Urzędu Miasta Sławków, Rynek 1.

Opłaty za dostawę wody, odprowadzanie ścieków i odbiór nieczystości płynnych wpłacać należy WYŁĄCZNIE na indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się na fakturze

Miasto Sławków zaopatrywane jest w wodę pitną z ujęcia należącego do Gminy Sławków zlokalizowanego  w Sławkowie przy ul. Okradzionowskiej 29b. Ujęcie eksploatowane jest nieprzerwalnie  od października 1984 r.

Pobór wód podziemnych odbywa się z węglanowych utworów triasu ujęciem składającym się z dwóch studni głębinowych o głębokości:

- podstawowa 104 m

- awaryjna 101,7 m

Możliwości eksploatacyjne dla poszczególnych studni wynoszą:

- studnia podstawowa - 4704m 3/dobę
- studnia awaryjna – 3871,2m 3/dobę
Woda tłoczona jest do sieci wodociągowej za pomocą układu pomp o łącznej wydajności 340 m 3/h.

Na terenie miasta funkcjonują dwie mechaniczno- biologiczne  oczyszczalnie zlokalizowane przy ul. Browarnej oraz ul. Burki.

 

Kontakt z Referatem Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Urzędu Miasta Sławków:

ul. Okradzionowska 29 B
41-260 Sławków
tel.: 32 293 14 20
e-mail: um@slawkow.pl

Informacja wytworzona przez:
Marta Molęda
email: mmoleda@slawkow.pl
, w dniu:  14‑01‑2020 10:53:35
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marta Molęda
email: mmoleda@slawkow.pl
, w dniu:  14‑01‑2020 10:53:35
Data ostatniej aktualizacji:
01‑06‑2020 16:17:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie