Elektroniczna Skrzynka Podawcza


ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA


Informacja o sposobie doręczania dokumentów elektronicznych, w tym wymagania dotyczące doręczania dokumentów elektronicznych, niezbędne do ich odebrania przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Sławkowa oraz otrzymania przez nadawcę urzędowego poświadczenia odbioru (UPO).

Elektroniczna Skrzynka Podawcza jest systemem służącym do przesyłania dokumentów i formularzy elektronicznych do urzędu.

W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Sławkowa dostępnej na platformie SEKAP lub ePUAP, niezbędne jest spełnienie następujących warunków:
  • założenie indywidualnego (darmowego) konta na platformie (SEKAP lub ePUAP),
  • posiadanie certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego (w razie potrzeby podpisania przesyłanego pisma).Urząd Miasta Sławkowa przyjmuje doręczane dokumenty elektroniczne:

1) za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej:

/umslawkow/skrytka

2) na informatycznych nośnikach danych, które umożliwiają zapisanie urzędowego poświadczenia odbioru, tj. dysku CD-RW lub urządzeniu pamięci masowej z interface`em USB (np. Pen Drive).


Dokumenty elektroniczne przekazywane w powyższy sposób muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

Korzystanie z usług urzędu w postaci elektronicznej należy zacząć od założenia skrzynki kontaktowej w zakładce Logowanie(SEKAP lub ePUAP). Umożliwia ona korespondencję z urzędem, sprawdzanie i załatwienie sprawy oraz kontrolę niezbędnych płatności. Więcej o działaniu skrzynki znajduje się w dziale Pomocy (SEKAP lub ePUAP). Pełna i aktualna lista usług dostępnych w projekcie znajduje się w Katalogu usług (SEKAP lub ePUAP).

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2011 nr 206 poz. 1216) akceptowalne formaty załączników to:

1) DOC, DOCX, RTF, ODT,

2) XML, XLS, XLSX, ODS,

3) CSV,

4) TXT,

5) GIF, TIF, BMP, JPG, PNG, SVG,

6) PDF,

7) ZIP, RAR, TAR, GZ.Zakresy użytkowe dokumentów elektronicznych powinny odpowiadać zakresom danych zawartych we wzorach podań udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej. W szczególności dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędu Miasta Sławkowa muszą być opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi, w tym adresem pocztowym osoby składającej dokument.

Inne wymagania:

1) dokumenty elektroniczne zawierające wirusy lub inne potencjalnie niebezpieczne elementy będą automatycznie odrzucane i nie zostaną wprowadzone do systemu teleinformatycznego Urzędu Miasta Sławkowa;

2) maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego (wraz z załącznikami) akceptowany przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą wynosi 5 MB;

3) do dokumentów opatrzonych podpisem weryfikowanym certyfikatem wydanym za granicą winna być dołączona aplikacja umożliwiająca weryfikację podpisu.Doręczanie dokumentów na elektronicznych nośnikach danych może odbywać się w:

Sekretariacie Urzędu Miasta Sławkowa

ul. Rynek 1 (I piętro, pokój Nr 11)

w godzinach pracy Urzędu

poniedziałek 7.30 - 17.00
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Zdjęcie SEKAP _003_005_135921
SEKAP

- System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej, umożliwiający świadczenie usług publicznych w formie elektronicznej.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie ePUAP _003_005_314078
ePUAP

- elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Waldemar Janik , w dniu:  11‑09‑2008 14:20:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
LTC LTC
email: in@slawkow.pl tel.:508189185 fax: admin
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
07‑04‑2014 20:10:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive