Kompetencje


Do zakresu zadań Skarbnika Miasta należy w szczególności:

1) prowadzenie gospodarki finansowej miasta zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Miasta,
2) organizacja i nadzorowanie rachunkowości Urzędu Miasta jako organu finansowego i jednostki budżetowej,
3) koordynowanie prac nad projektem budżetu,
4) kontrola pod względem formalnym dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian,
5) opracowywanie zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu i ich analiz,
6) składanie kontrasygnaty na dokumentach, w których wyrażana jest czynność prawna mogąca spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
7) nadzorowanie prac związanych z wymiarem, poborem i windykacją podatków i opłat lokalnych,
8) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad:
a) Referatem Księgowości i Budżetu,
b) Referatem Podatków i Windykacji,
9) wydawanie decyzji administracyjnych na podstawie upoważnień Burmistrza Miasta,
10) uczestnictwo w tworzeniu programów rozwoju Miasta,
11) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza Miasta.

Informacja wytworzona przez:
Janusz Mróz , w dniu:  10‑09‑2008 13:44:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ilona Czyż , w dniu:  10‑09‑2008 13:44:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑08‑2011 13:24:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie