Komisje Rady Miejskiej


 1. KOMISJA DO SPRAW BUDŻETU ORAZ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I INWESTYCJI
  • SKŁAD:
   • Przewodniczący: Grażyna Proszczek
   • Leszek Mistela
   • Jadwiga Szewczyk
   • Julian Kempiński
   • Wojciech Pacula
  • Zakres działania Komisji obejmuje sprawy budżetu i gospodarowania mieniem komunalnym, gospodarki komunalnej i przestrzennej, inwestycji miejskich, handlu i usług, ochrony, środowiska, organizacji ruchu drogowego oraz transportu zbiorowego.
 2. KOMISJA DO SPRAW OŚWIATY, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH
  • SKŁAD:
   • Przewodniczący: Małgorzata Kostka
   • Anna Ziętal
   • Marcin Pięta
   • Marcin Flak
   • Tomasz Prowancki
  • Zakres działania Komisji obejmuje sprawy oświaty, kultury, sportu, turystyki, zdrowia i opieki społecznej, porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.
   Poza tym zajmuje się współpracą z organizacjami i ze społecznościami lokalnymi innych państw.
 3. KOMISJA REWIZYJNA
  • SKŁAD:
   • Przewodniczący: Grażyna Bierońska
   • Grażyna Skubis
   • Witold Materka
   • Paweł Sobieszek
   • Beata Drzewiecka
  • Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
   opiniowanie wykonania budżetu miasta i występowanie z wnioskiem do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi; wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę w zakresie kontroli; występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywanie projektów uchwał Rady.


Informacja wytworzona przez:
Jadwiga Porębska , w dniu:  25‑06‑2008 11:31:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
LTC LTC
email: in@slawkow.pl tel.:508189185 fax: admin
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
11‑08‑2011 13:36:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive