Skargi i wnioski


Przyjmowanie petycji skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Sławków

>

Kodeks postępowania administracyjnego - Dział VIII Skargi i wnioski.
> Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. nr 5 z 2002 r. poz.46).
> Zarządzenie Nr RZ-62/2016 Burmistrza Miasta Sławkowa z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz petycji kierowanych do Urzędu Miasta Sławkowa


Za skargę uważa się sprawy dotyczące zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszania praworządności lub interesów skarżącego, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwienie spraw.
Za wniosek uważa się sprawy, w których obywatele wskazują na sprawy ulepszania organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony właściwości społecznej oraz lepszego zaspokojenia potrzeb ludności.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej a także ustnie do protokołu.
Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

Burmistrz Miasta Sławkowa przyjmuje skargi i wnioski obywateli w każdy poniedziałek w godzinach od 1500 do 1700.
Kierownicy referatów przyjmują obywateli w godzinach pracy.

Polecenia Burmistrza Miasta dotyczące sposobu załatwiania spraw obywateli przekazywane są kierownikom merytorycznych referatów.
Rejestr Skarg i wniosków prowadzi i czuwa nad ich terminowym załatwieniem Referat Spraw Obywatelskich.

Skargi, które nie wymagają przeprowadzania dodatkowego postępowania wyjaśniającego i dowodowego winny być załatwiane niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni, natomiast pozostałe nie później niż w terminie miesięcznym.

Wnioski o informacje publiczne mogą być składane w dowolnej powszechnie przyjętej formie.
Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w Zarządzeniu Nr RZ-62/2016 znajdującym się w dole strony.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
253KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Helena Spodymek , w dniu:  25‑06‑2008 12:37:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
LTC LTC
email: in@slawkow.pl tel.:508189185 fax: admin
, w dniu:  25‑06‑2008 12:37:00
Data ostatniej aktualizacji:
22‑11‑2016 15:06:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie