Skargi i wnioski


Przyjmowanie petycji skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Sławków

Kodeks postępowania administracyjnego - Dział VIII Skargi i wnioski.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

Zarządzenie Nr RZ-62/2016 Burmistrza Miasta Sławkowa z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz petycji kierowanych do Urzędu Miasta Sławkowa

Za skargę uważa się sprawy dotyczące zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszania praworządności lub interesów skarżącego, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwienie spraw.

Za wniosek uważa się sprawy, w których obywatele wskazują na sprawy ulepszania organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony właściwości społecznej oraz lepszego zaspokojenia potrzeb ludności.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej a także ustnie do protokołu.
Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

Kierownicy referatów przyjmują obywateli w godzinach pracy urzędu.

Burmistrz Sławkowa lub (w jego imieniu) zastępca burmistrza przyjmuje osoby zainteresowane spotkaniem wyłącznie po wykorzystaniu odpowiedniej dla załatwienia danej sprawy drogi służbowej, tj. po rozpatrzeniu jej przez:

  1. Pracownika referatu merytorycznego UM Sławków lub jednostki organizacyjnej,
  2. Kierownika referatu merytorycznego UM Sławków lub jednostki organizacyjnej.

 

Rejestracja osób zainteresowanych przyjęciem przez burmistrza prowadzona jest przez sekretariat w godzinach pracy urzędu. Datę i godzinę spotkania z burmistrzem (wyłącznie po uprzednim rozpatrzeniu sprawy przez właściwego dla danej sprawy pracownika/kierownika) wyznacza sekretariat.

Rejestr Skarg i wniosków prowadzi i czuwa nad ich terminowym załatwieniem Referat Spraw Obywatelskich.

Wnioski o informacje publiczne mogą być składane w dowolnej powszechnie przyjętej formie.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
253KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Helena Spodymek , w dniu:  25‑06‑2008 12:37:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
LTC LTC
email: in@slawkow.pl tel.:508189185 fax: admin
, w dniu:  25‑06‑2008 12:37:00
Data ostatniej aktualizacji:
31‑10‑2023 13:31:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie