Informacja dla osób niesłyszących


Informacja

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 roku przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r Nr  209 poz. 1243) w celu zapewnienia sprawnej obsługi osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwana dalej „osobą uprawnioną” ma prawo do:

1. Załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej:

Zgodnie z nowym prawnym rozwiązaniem wprowadzonym przez ustawę o języku migowym i innych środkach komunikowania się, osobą przybraną może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej.
W sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej, skorzystanie z pomocy osoby przybranej nie jest możliwe ze względu na ochronę informacji niejawnych.

2.Kontaktu z Urzędem za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji,
w szczególności poprzez:

a) korzystanie z poczty elektronicznej — um@slawkow.pl;

b) korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej, umieszczonej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sławkowa;

c) przesłanie pisma faksem na numer (032) 293 12 33.

d) drogą pocztową — Urząd Miasta Sławków, ul. Rynek 1, 41-260 Sławków.

3. Skorzystanie z usług tłumacza języka migowego:

W celu skorzystania przez osoby uprawnione z pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miasta w Sławkowie, prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby, co najmniej na 3 dni robocze (z wyłączeniem sytuacji nagłych) przed tym zdarzeniem, przesyłając wypełniony formularz za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub poprzez złożenie druku w sekretariacie Urzędu Miasta w Sławkowie, pokój nr 11.

W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127,721 z późn.zm.) usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób uprawnionych będących osobami niepełnosprawnymi.

W celu ułatwienia i przyspieszenia załatwienia sprawy, prosimy o jej krótki opis przy dokonywaniu zgłoszenia. Zachęcamy również do załatwienia spraw drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP.

Plik doc Formularz zgłoszeniowy
21‑03‑2018 11:34:05
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
24KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Klauzula informacyjna
06‑06‑2018 11:26:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
98KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Bronisław Goraj , w dniu:  25‑07‑2012 10:04:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ilona Czyż
email: redakcjabip@slawkow.pl tel.:(32) 29 31 552 wew. 200 fax: (32) 29 31 252
, w dniu:  25‑07‑2012 10:04:00
Data ostatniej aktualizacji:
06‑06‑2018 11:27:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie