Informacja dotycząca zgromadzeń


Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2015 r., poz. 1485).

Zawiadomienie może zostać złożone:

  • w formie pisemnej,
  • za pomocą faksu,
  • ustnie do protokołu,
  • lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).

Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu, w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.

Zgromadzeniem spontanicznym jest zgromadzenie, które odbywa się w związku
z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej.

Postępowanie uproszczone w sprawie zgromadzeń dotyczy zgromadzenia, które nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji.

Przepisy ustawy nie dotyczą zgromadzeń:

  • organizowanych przez organy władzy publicznej.
  • odbywanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych.

Opłaty:

Zawiadomienie nie podlega opłacie

Informacja wytworzona przez:
Helena Spodymek , w dniu:  11‑04‑2016 15:22:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marta Molęda
email: mmoleda@slawkow.pl
, w dniu:  11‑04‑2016 15:22:04
Data ostatniej aktualizacji:
11‑04‑2016 16:00:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie