Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń


Zgromadzenia w trybie uproszczonym niepowodujące utrudnień w ruchu drogowym zgłaszać można na adres poczty elektronicznej:

• e-mail: oc@slawkow.pl

• lub fax. 32 293 12 33

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:

Osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Jeżeli organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym,
a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji może zastosować postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń. Zgodnie z tą procedurą organizator zawiadamia
o zamiarze zorganizowania zgromadzenia nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia, podając:

  • imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
  • datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
  • ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do Sądu Okręgowego
w Katowicach w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2015 r. poz.1485)

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

  • zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego,
  • zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia w powszechnie stosowanym formacie paszportowym/ dowodowym/ legitymacyjnym,
  • w przypadku gdy przewodniczącym zgromadzenia jest inna osoba niż organizator do zawiadomienia należy dołączyć pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego w przypadku jego wyznaczenia.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
42KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Helena Spodymek , w dniu:  11‑04‑2016 15:23:59
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marta Molęda
email: mmoleda@slawkow.pl
, w dniu:  11‑04‑2016 15:23:59
Data ostatniej aktualizacji:
11‑04‑2016 15:59:18
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie