Zgromadzenie spontaniczne


Zgromadzeniem spontanicznym jest zgromadzenie, które odbywa się w związku
z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej.

Uczestnicy zgromadzenia spontanicznego nie mogą zakłócać przebiegu zgromadzenia organizowanego w trybie tzw. uproszczonym i zwykłym,

Zgromadzenie spontaniczne może być rozwiązane przez funkcjonariusza Policji, jeżeli: przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, powoduje poważne zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku publicznego, istotnie zagraża bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, przebieg narusza przepisy niniejszej ustawy albo przepisy karne, zakłóca przebieg zgromadzenia organizowanego w trybie tzw. uproszczonym i zwykłym.

Informacja wytworzona przez:
Helena Spodymek , w dniu:  11‑04‑2016 15:25:02
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marta Molęda
email: mmoleda@slawkow.pl
, w dniu:  11‑04‑2016 15:25:02
Data ostatniej aktualizacji:
11‑04‑2016 15:38:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie