Konsultacje społeczne uchwał


Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka oraz wyżywienie w klubach dziecięcych prowadzonych przez Gminę Sławków

16‑04‑2024 14:22:56
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławkowie

11‑04‑2024 21:00:17
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/205/2020 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych ze zmianami

14‑12‑2023 12:20:10
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Sławkowie w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

14‑12‑2023 12:14:09
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Sławkowie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 w formie pieniężnej w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności

14‑12‑2023 12:09:01
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

29‑11‑2023 13:10:29
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacja projektu uchwały w sprawie zobowiązania Burmistrza Miasta Sławkowa do indywidualnego określania szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.

11‑10‑2023 09:53:35
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacja projektu uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Sławkowa dla obszaru Burki, dla obszaru Śródmieście, dla obszaru Chwaliboskie, dla obszaru Chojny

09‑10‑2023 14:58:25
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/285/2017 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Sławków na realizację zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej

15‑06‑2023 11:06:19
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 83 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Renata Hauzer , w dniu:  24‑11‑2011 21:28:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Waldemar Janik
email: in@slawkow.pl tel.:508 189185
, w dniu:  24‑11‑2011 21:28:00
Data ostatniej aktualizacji:
18‑04‑2024 14:47:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie