Konsultacje społeczne uchwał


Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sławków

23‑10‑2019 09:17:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
358KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

19‑09‑2017 11:25:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Projekty uchwał w sprawach: określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sławków, określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych (w ramach konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

06‑09‑2017 15:08:44
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Projekty uchwał regulujących gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sławków (w ramach konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

26‑07‑2017 09:50:52
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Projekt uchwały dotyczący zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Sławków na realizację zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej (w ramach konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

26‑07‑2017 09:47:13
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów za wyniki i osiągnięcia naukowe, kulturalne i sportowe - „Sławkowskie Laury"

05‑05‑2017 12:52:56
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Projekt uchwały dotyczący działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (w ramach konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

21‑04‑2017 11:42:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 60 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Renata Hauzer , w dniu:  24‑11‑2011 21:28:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Waldemar Janik
email: in@slawkow.pl tel.:508 189185
, w dniu:  24‑11‑2011 21:28:00
Data ostatniej aktualizacji:
20‑12‑2019 09:35:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie