Konsultacje społeczne uchwał


Konsultacje projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

10‑05‑2023 08:29:06
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje projektu uchwały zmiany uchwały Nr XL/285/2017 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Sławków na realizację zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej

10‑05‑2023 08:27:48
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacja uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/205/2020 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

15‑03‑2023 15:11:01
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał - czystość i porządek w Gminie Sławków

07‑02‑2023 15:41:17
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

14‑11‑2022 09:26:02
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwał w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/338/09 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom składników wynagrodzenia określonych w ustawie - Karta Nauczyciela

11‑10‑2022 08:03:30
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

07‑10‑2022 07:55:53
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ułatwień w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników

06‑07‑2022 14:05:43
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje projektu uchwał Rady Miejskiej w Sławkowie w sprawie projektu uchwały określenia średniej ceny paliwa w Gminie Sławków na rok szkolny 2022/2023 oraz projektu zmiany uchwały NR LI/376/2018 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sławków, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

14‑06‑2022 13:02:35
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 73 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Renata Hauzer , w dniu:  24‑11‑2011 21:28:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Waldemar Janik
email: in@slawkow.pl tel.:508 189185
, w dniu:  24‑11‑2011 21:28:00
Data ostatniej aktualizacji:
18‑05‑2023 08:33:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie