Konsultacje społeczne uchwał


Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

29‑11‑2023 13:10:29
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacja projektu uchwały w sprawie zobowiązania Burmistrza Miasta Sławkowa do indywidualnego określania szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.

11‑10‑2023 09:53:35
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacja projektu uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Sławkowa dla obszaru Burki, dla obszaru Śródmieście, dla obszaru Chwaliboskie, dla obszaru Chojny

09‑10‑2023 14:58:25
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/285/2017 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Sławków na realizację zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej

15‑06‑2023 11:06:19
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

10‑05‑2023 08:29:06
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje projektu uchwały zmiany uchwały Nr XL/285/2017 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Sławków na realizację zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej

10‑05‑2023 08:27:48
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacja uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/205/2020 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

15‑03‑2023 15:11:01
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał - czystość i porządek w Gminie Sławków

07‑02‑2023 15:41:17
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

14‑11‑2022 09:26:02
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 77 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Renata Hauzer , w dniu:  24‑11‑2011 21:28:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Waldemar Janik
email: in@slawkow.pl tel.:508 189185
, w dniu:  24‑11‑2011 21:28:00
Data ostatniej aktualizacji:
06‑12‑2023 10:18:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie